Petra Almréus

Detaljer valda med omsorg

I Formsäkra Trapphus är ingen detalj för liten. Vi väljer ut och anpassar alla detaljer till rätt tidsepok. På så sätt blir helhetsintrycket genuint och gediget.

Petra Almréus

Utsmyckning av dörr

En tuff dörr som jag sprang på imorse under en nyckelinsamling. Kan det vara en liten kille med stort fotbollsintresse som bor här tro.. =)

Och vi förädlar ju säkerhetsdörrarna precis som ni vill ha dem, så är det 30 st fotbollsdörrar ni vill ha i er förening, Svenska Skydd ordnar!

Petra Almréus

Varför skaffa en säkerhetsdörr?

>Ljudisolerar
>Minskar inbrottsrisken
>Bättre isolering mot kyla och värme utifrån
>Förbättrat brandskydd
>Chans till lägre försäkringskostnader
>Slippa ha en gallergrind eller innerdörr
>Fräscht och snyggt med nya dörr- estetiskt
>Kan öka värdet på din bostadsrätt (med hjälp av argument ovan)

TÄNK PÅ- Att man kan få sin nya säkerhetsdörr i alla möjliga utföranden. Grunden är en laminerad ståldörr som vi förädlar efter önskemål.

Svenska Skydd anser att man inte bör ha högre klass än klass 3, då detta försvårar arbetet vid nödsituationer, för räddningstjänst, brandförsvaret samt liknande instanser. Vi anser att liv går före materiella ting!

Petra Almréus

Effektfull armatur

Tänk vad effektfullt det skulle bli att belysa ett trapphus med armaturer från Tom Dixon

Petra Almréus

Tips för styrelsearbetet i er BRF

Några toppentips från bobattre.se om styrelsearbetet i en bostadsrättsförening:

>Styrelsen har ansvar för den löpande förvaltningen av fastigheten och verksamheten. I mindre föreningar är det inte ovanligt att styrelsen också sköter allt själv.

>Naturligtvis är det en fråga om tid och kunskap. Det finns exempel på föreningar som har eldsjälar som kan allt och sköter alla rutiner. Men det är också viktigt att styrelsen bygger upp ett system som fungerar även om nuvarande styrelsen avgår från sina uppdrag.

>Styrelsen kan delegera många av arbetsuppgifterna till en vicevärd. Vicevärden ser då till att den löpande förvaltningen fungerar. Vicevärden rapporter till styrelsen. Ofta utses någon inom styrelsen till vicevärd.

>Det kan vara bättre att delegera uppgifterna till respektive styrelsemedlem. Vid styrelsemöte får man ha en särskild punkt för avrapportering. Ordföranden ansvarar för denna delegering och avrapportering. En sådan fördelning får dock inte medföra att det blir otydligt för medlemmarna om vem de skall vända sig till när de har ett ärende.

TÄNK PÅ: Styrelsen företräder bostadsrättsföreningens medlemmar och arbetar därför för medlemmarnas och föreningens bästa. Involverade inte resten av föreningen i fler beslut än nödvändigt, men var duktiga på att informera.

Vi på Svenska Skydd som levererar mot Sveriges styrelser i bostadsrättsföreningar uppskattar positiva och engagerade styrelsemedlemmar för ett välfungerande samarbete. Med oss kan ni dock slappna av och lita på att vi för entreprenaden i land genom ett tryggt och beprövat arbetssätt. Vi tar ansvar hela vägen!