Petra Almréus

Säkerhetsdörrar

Vi fortsätter med våra trapphusrenoveringar. I denna fastighet har vi återskapat stilen med tidstypiska målningar och vi har monterat nya säkerhetsdörrar som vi förädlat för att de ska passa in i epoken.

sä

Petra Almréus

Sommar, sommar, sommar…

Vi önskar alla en härlig midsommar!

IMG_6921