Olof Röhlander

Ingen tid att tänka?

Jag kom hem från Frankrike igår. Jag reste själv i en vecka, över hela landet. Skrev och reflekterade. Det händer saker när man är själv med sina tankar. Det skrämmer många att vara i sitt eget huvud.

I en serie undersökningar som involverade över 700 personer rapporterade majoriteten det obehagligt att vara själv i ett rum med sina tankar i bara 6-15 minuter.

Varför svarade så många att det var obehagligt att vara själv?

När vi är själva, och inte plockar upp telefonen eller sysselsätter oss med något särskilt, tenderar hjärnan till att bli en problemlösare och meningssökare. Vem vill tänka på sina problem? Vem vill tänka för mycket på meningen med alltihopa? Därför aktiverar vi oss, för att slippa tänka.

Vi lever i en kultur som värderar handlande före tänkande, men vi kan inte lösa problem om vi inte först ger oss tid att tänka på dem. Ethan Kross på University of Michigan säger: ”Det finns en utbredd tro att tänkande och kännande bara saktar ned och hamnar i vägen för oss, men det är tvärtom.”

Forskning har visat att det inte är särskilt effektivt för kreativiteten att vara ”super-busy” med en massa viktiga uppgifter hela tiden. I en rad försök visade det sig att människor kom på fler uppslag för en produkts användning om de först gavs en enkel uppgift som tillät deras tankar att vandra bort, än om de först tilldelades något mer krävande och sedan skulle försöka vara kreativa.

Jag drar två slutsatser av det här, som du kan ta med dig den här dagen:

1. Det är inte farligt att vara själv. Plocka inte upp telefonen så fort du lämnas ensam med dina tankar idag, utan våga vara i ditt eget huvud. Det kommer inte att sakta ned dig, tvärtom.

2. Ha varierande arbetsuppgifter. Inte bara enkla saker, inte heller bara svåra, ej heller bara saker som innebär görande och ej heller bara tänkande. Variation kommer att göra dig kreativ och spänstig!

Varmt lycka till med dagen, livet och arbetet med att bli vän med dina egna tankar!