Torbjörn Svahn

Faktabaserad verklighet

Jag såg en dokumentär med Hans Rosling, professor i internationell hälsa vid Karolinska Institutet. Programmet hette ”Framtidens statistik”. Han redovisar en massa statistik och fakta om människan i världen. Om att barnafödandet har minskat till 1-2 barn per familj i framför allt Asien och hur detta påverkar framtiden och befolkningen på jorden.

Det som är mest fascinerande är att mycket av det han redovisar är helt främmande för de allra flesta. Av någon anledning tror de flesta att befolkningsökningen i världen beror på att man fortfarande föder 6-8 barn per familj i utvecklingsländerna. Detta stämmer inte.

I ett annat inslag med Hans Rosling berättade han att alla de flyktingar från Nordafrika, som flyr i överfyllda båtar som kapsejsar i Medelhavet, betalat en mindre förmögenhet för att få komma med denna båt trots att en flygbiljett kostar en bråkdel. Det visar sig att regelverket för flygbolagen är så konstruerat att flygbolaget får betala återresan resenären om de inte får stanna i det land de reser till. Därför säljer man inte biljetten till flyktingen.

Vem hade kunnat ana detta? Inte jag i alla fall. Jag trodde naturligtvis att man valde gummibåten över Medelhavet av ekonomiska skäl. Så var fallet alltså inte.

Varför tar jag då upp detta? Jo, jag tror nämligen att vi automatiskt tolkar och värderar händelser utifrån gamla erfarenheter och fördomar hellre än fakta.

Tänk er att man arbetat med en kollega som kategoriskt försover sig. Får man en ny kollega som kommer för sent en morgon är det lätt att dra slutsatsen att även han/hon är morgontrött.

Har ni någonsin hört någon säga: ” Hantverkare är aldrig i tid!”? Folk säger tom så även om deras egna erfarenheter med hantverkare visar något helt annat.

Jag har haft hantverkare hemma hos mig många gånger och jag kan inte erinra mig att någon har varit sen en enda gång. Fakta!

Frågan jag vill ställa är mycket enkel.

Vad händer om vi väljer att se verkligheten utifrån fakta. Vi väljer alltså att istället för att dra slutsatser utifrån gamla erfarenheter eller fördomar så kontrollerar vi fakta.

”The Svenska Skydd Way”