Olof Röhlander

Murar eller broar?

Människan har i alla tider byggt murar runt sina gränser. De mest kända är Atlantvallen, Maginotlinjen, Berlinmuren, Kinesiska muren och Hadrians Wall, som romarna byggde upp i England.

Berlinmuren sticker ut i sammanhanget eftersom det är den enda av dessa som hade som syfte att inte låta folk komma därifrån. De andra verkade till att stänga ute andra människor som ville in, men Berlinmuren byggdes i motsatt syfte; att hålla sina medborgare fångna genom att inte släppa ut dem.

Är murar det enda sättet att bevara sin frihet? Det finns faktiskt ett alternativ och det är att bygga broar istället. Öresundsbron är ett fantastiskt exempel på detta, med tanke på att Sverige och Danmark är de två länder i världen som historiskt sett varit flest gånger i krig mot varandra. Idag kan man på några minuter färdas mellan länderna, men bron står för något större och viktigare än så.

Detsamma gäller ditt företagande, eller vad du än gör. Jag hävdar att framtiden tillhör brobyggarna. Jag har träffat människor som hela tiden försöker slå vakt om sina idéer och aldrig skulle öppna några dörrar åt andra som vill uppåt. De bygger murar. Sedan har jag träffat dem som jobbar på rakt motsatt vis. De presenterar dig för personer som de tror att du skulle behöva få kontakt med, talar väl om dig inför andra och tipsar sina kunder om det du gör. De förstår att bygga broar mellan människor.

Vill du komma framåt i den här världen är det öppenhet och generositet som gäller. Det ligger i ditt eget intresse. Murarna kommer att behöva byggas allt högre och till slut krossas, men broarna håller.