Petra Almréus

Vi söker en ekonomichef

Svenska Skydd AB söker en ekonomichef och controller med följande ansvarsområden:

– Utveckla och effektivisera verksamheten
– Kvartals- och årsbokslut
– Övergripande ansvar för lönehanteringen
– Budgetering och prognostisering
– Föredragande i ekonomi för styrelse och ledningsgrupp
– Kontakter med revisorer, banker och myndigheter
– Verksamhetsplanering och uppföljning
– Ekonomistyrning samt likviditetsplanering
– Utvecklingsarbete i processer och arbetsflöden
– Bistå VD med utredningar, värderingar och kalkyler i olika strategiska ärenden

Svenska Skydd AB och dotterbolag CH Industry AB omsätter ca 200 mkr med huvudkontor i Stockholm samt tillverkande enhet i Eskilstuna.

Företaget ägs av grundarna Ulrik Englund och Torbjörn Svahn
som är aktiva i bolagen.

För mer information, kontakta Ulrik Englund, 08-562 270 30.

Svenska Skydd ledning

Petra Almréus

Nytt koncept – ny logotype

Nytt koncept.

Vi välkomnar vårt nya koncept Bosäkra Trapphus till Svenska Skydd familjen. Läs mer om konceptet på svenskaskydd.se/bosakra-trapphus

bosäkra trapphus

Skärmavbild 2016-08-18 kl. 10.05.32