Petra Almréus

Entréparti

ZS1V7217  ZS1V7216

När vi får i uppdrag av föreningar att renovera trapphus brukar vi ofta också byta ut entrépartiet. Många gånger har man bytt porten och frångått tidsepoken. Vi utgår alltid från rätt tidsepok när vi nytillverkar entrépartier. Allt för att det ska passa in i fastigheten.

 

Petra Almréus

Vi söker en ekonomichef

Svenska Skydd AB söker en ekonomichef och controller med följande ansvarsområden:

– Utveckla och effektivisera verksamheten
– Kvartals- och årsbokslut
– Övergripande ansvar för lönehanteringen
– Budgetering och prognostisering
– Föredragande i ekonomi för styrelse och ledningsgrupp
– Kontakter med revisorer, banker och myndigheter
– Verksamhetsplanering och uppföljning
– Ekonomistyrning samt likviditetsplanering
– Utvecklingsarbete i processer och arbetsflöden
– Bistå VD med utredningar, värderingar och kalkyler i olika strategiska ärenden

Svenska Skydd AB och dotterbolag CH Industry AB omsätter ca 200 mkr med huvudkontor i Stockholm samt tillverkande enhet i Eskilstuna.

Företaget ägs av grundarna Ulrik Englund och Torbjörn Svahn
som är aktiva i bolagen.

För mer information, kontakta Ulrik Englund, 08-562 270 30.

Svenska Skydd ledning

Petra Almréus

Nytt koncept – ny logotype

Nytt koncept.

Vi välkomnar vårt nya koncept Bosäkra Trapphus till Svenska Skydd familjen. Läs mer om konceptet på svenskaskydd.se/bosakra-trapphus

bosäkra trapphus

Skärmavbild 2016-08-18 kl. 10.05.32