Jenny Larsson

Spa a lá trapphus – del 3

Vart tar post och tidningar vägen då man inte har brevinkast på sina dörrar i ett helt trapphus? En säkerhetsdörr är ju inte bara ”säkrare mot inbrott” utan även ljud och ev, rök/gas har svårare att tränga sig in genom våra dörrar! Och att vi inte har brevinkast gör ju faktiskt att vi minimerar just detta ännu mer! Vi gör inte bara dörren säkrare utan förbättrar arbetsmiljön för våra postbud genom att sätta upp postboxar på lämpligt ställe i entrén! Man kan välja postboxen i olika färger och ganska ofta kläs dessa in i trä och målas i samstämd färg mer resten av trapphuset! Detta kommer ni att få se mera av! Tidningar delas fortfarande ut i trapphuset, en snygg tidningshållare som sätts utanför de boendes dörr för att öppna på glänt och lätt ta sin tidning utan att väckas av smällande brevinkast!

fastighetsboxar DQ6Q8499

Jenny Larsson

Spa a lá trapphus – del 2

Äntligen får vår beställare, de boende i trapphuset  ”känna av” förvandlingen i ett första skede! Vi har här bytt ut en av dörrarna (den vita!) som nu inte är målad men i samma stil som de ”gamla” dörrarna för att bevara tidsepoken från 20-talet. Vi jobbar med säkerhetsdörren som grund och utanpå dessa sätter vi den skräddarsydda trä-boarden. Man har här också valt bort brevinkast i de nya dörrarna och detta berättar jag mer om i nästa vecka, för var hamnar då posten?

Gjut 1 dörr bytt