Urban Nilsson

Bosäkra Trapphus

DQ6Q8746

Säkerhetsdörrar är kärnan i Bosäkra Trapphus.

Med dörrblad och karm av stål biter inte de vanliga inbrottsverktygen. Tryggt för de boende, tråkigt för tjuvarna. Dörrarna är brand-, ljud- och säkerhetsklassade och håller förutom tjuvar även brand, matos och ljud borta. Räkna också med sänkta energikostnader när draget minskar och värmen stannar i lägenheten.
Ett kollektivt byte av lägenhetsdörrar enligt stadgarna räknas som en ombyggnad, och inte som enskilt underhåll. Ombyggnader handläggs av styrelsen, efter förankring hos medlemmarna, och när alla dörrar byts ut samtidigt till nya säkerhetsdörrar öppnar det för nya grepp när det gäller val av tex ytor och mönster. I sortimentet finns släta målade, trämönstrade dörrar och klassiska spegeldörrar. Svenska Skydds sortiment är brett för att det ska vara lätt att anpassa dörrarna efter fastighetens arkitektur, stil och ålder.

Hör av dig så berättar vi mer!