Jenny Larsson

Spa a lá trapphus – del 2

Äntligen får vår beställare, de boende i trapphuset  ”känna av” förvandlingen i ett första skede! Vi har här bytt ut en av dörrarna (den vita!) som nu inte är målad men i samma stil som de ”gamla” dörrarna för att bevara tidsepoken från 20-talet. Vi jobbar med säkerhetsdörren som grund och utanpå dessa sätter vi den skräddarsydda trä-boarden. Man har här också valt bort brevinkast i de nya dörrarna och detta berättar jag mer om i nästa vecka, för var hamnar då posten?

Gjut 1 dörr bytt