Petra Almréus

Rökgastäta säkerhetsdörrar

Vid bränder uppstår farlig och giftig rök och är den vanligaste dödsorsaken vid brand. Vår säkerhetsdörr Svenska Skydd MK3 är testad och godkänd enligt de nya reglerna som gäller fr o m 1 januari 2013. Dörren är testad i Sa/Sm vilket innebär att den förhindrar rök och gaser att passera i händelse av brand. Sa betyder dörren ska klara tester med att sluta tätt mot rumstempererad gas. Sm betyder att dörren ska klara tester att hindra varm rök att passera. Läs mer om våra rökgastäta säkerhetsdörrar på svenskaskydd.se

Petra Almréus

Funktionalism

STANDARD INOM ARKITEKTUR

Funktionalismen blev en slags standard inom arkitektur som man använde ända fram till 1960-talet, då blev den ännu mer förenklad och standardiserad. Man kan även se tydliga exempel på stilen på Centrumhuset i Göteborg och Malmgården i Malmö.

TIDSTYPISKA DETALJER

Karaktäristiskt för stilen i trapphusen är vitmålade och slätputsade fasader, stora fönster och platta tak. Enfärgad Stucco Lustro är vanligt för funktionalistiska trapphus och även slätstrukna enfärgade väggar. Dörrarna under perioden var släta, ibland med enklare listverk. Golven var ofta av kolmårdsmarmor eller terazzogolv. Armaturer var vanligtvis enkla glober, med eller utan en liggande kraftig glasskiva.

säkerhetsdörr funkis  armatur funkis

Petra Almréus

Formsäkra Trapphus

Med uttrycket formsäkra trapphus innebär det att vi med form och säkerhet tar ansvar för hela trapphusmiljön. När vi renoverar trapphuset i en tidstypisk anda ska renoveringen också uppfylla dagens krav på säkerhet.

Som sagt, att formsäkra ert trapphus kan vara en av era bästa investeringar. Först och främst så höjs värdet på fastigheten. Men det finns flera fördelar som kommer med en trapphusrenovering. Trapphuset är den första kontakten med en fastighet. Med en ny och tidstypisk renovering skapar vi en äkthet och exklusivitet då vi bevarar fastighetens kulturarv. Detta kommer att förbättra den första kontakten av fastigheten och känslan i fastigheten blir mera genuin. En trapphusrenovering kommer dessutom att öka trivseln för de boende.

dekorationsmålning   färgsättning

 

Petra Almréus

Service och reklamationer

För oss är det viktigt att erbjuda bra och smidig service för våra kunder. Därför har vi bland annat en egen avdelning som sköter reklamationsärenden så att det ska vara så enkelt som möjligt för dig att rapportera fel som uppstått. Med en egen avdelning kan vi lättare föra en dialog kring de åtgärder vi kan göra för dig, så att felet blir löst så snabbt som möjligt.

svenska skydd