Björn Andersson

Grundmålning och spackling

Man glömmer lätt hur mycket arbete det är med grundmålning och spackling i ett trapphus. Här uppe på Södermalm där man fick spackla och slipa en hel del innan man började måla.

img_7364.jpg