Olof Röhlander

Livsprojektet

Det är ett år sedan jag hörde om det, men först nu jag förstår vad det betyder. Det är så med vissa saker, de tar längre tid att sjunka in. Det började på ett gammalt anrikt café i Paris. Min vän talade där om det filosofen Sartre kallade Livsprojektet.


Grundantagandet i det konceptet är att människan är en aktiv utformare av såväl mål, mening och moral i livet. Det finns ingen mall och inget färdigskrivet manus, utan det ligger hos oss själva att formulera det innehållet. Vi skapar därmed vår egen framtid utifrån de val vi gör, vilka vägar vi tar och vem vi bestämmer oss för att vara. Som människor är vi dömda till frihet, menade Sartre.

Jag har sedan dess ägnat mycket tid åt att fundera på vad det kan innebära.

Det hoppfulla i dessa antaganden är att vi inte är bundna till särskilt många bojor. Du kan slå dig fri från din bakgrund, rycka upp ditt träd med rötterna och omplantera dig någon annanstans. Du måste egentligen ingenting, utan vill du ändra kurs kan du ställa om kompassen utifrån en annan destination än tidigare.

Det betungande är det ansvar som läggs i våra händer. Det fråntar oss alla möjligheter att bara peka på yttre omständigheter som orsaker till vår nuvarande situation. Du kan inte skylla på ditt förflutna, eftersom du är dina beslut. Och det kan i sin tur bli för mycket att hantera. Det hade varit enklare att slippa bära det.

Sartre tog det till sin spets, och jag ser vissa problem med att göra det eftersom förutsättningarna här på jorden inte är lika för alla, men på ett rent grundläggande plan håller jag med. Söker du en stormvind får du leta dig till ställen där det blåser. Vill du ha lugn och stiltje får du bygga ljudisolerade väggar.

Inget kommer av sig självt i det här livet. Sätt bollen i rullning, annars händer inget. Och vad gäller livsprojektet är det samma där; ingen kommer att lägga fram en färdig ritning åt dig. Det är bara du som kan skriva, och skapa det.

Utifrån det undrar jag: Vad ska resterande delen av ditt liv handla om? Vad kommer att fortsätta göra det värt det? Vilket blir ditt nya spännande livsprojekt?