Jenny Larsson

Planering efter man bestämt sig för att skriva avtal om trapphusrenovering

Alla vet vi ju att man allteftersom måste renovera sitt hus eller lägenhet och då är ju trapphusets uppdatering lika viktig! Vid avtalsskrivning planerar vi tillsammans in vad som är avtalat i en första tidsplan. När vi sedan fått klartecken på både beställningar av diverse trycken, dörrkik, träboard, målningsentreprenad mm så fastslår vi tidsplanen! Vi håller en tät kontakt via telefon och e-post där olika placeringar, färger bestäms så att allt är färdigställt när själva arbetet börjar. Bilden nedan är en förening där vi just nu är i planeringsstadiet för en total trapphusrenovering men själva montaget och arbetet startar inte förren om 10 veckor men detta gör också att vi i lugn och ro kan gå igenom detaljerna!

Tuben entre före Tuben före trapphus Tuben trapphus före 2