Petra Almréus

Ateljén

Visste ni om att vi har en otroligt inspirerande ateljé på kontoret i Stockholm? Hit kan ni komma och låta er fördjupa era kunskaper om bl a olika tidsepoker och måleritekniker.

Petra Almréus

Låt dig inspireras!

Alla fastigheter har sin egen personlighet. I vissa fastigheter tar däremot tidens tand över och gamla detaljer ersätts med nya, mer för tiden trendiga former. Ursprungstanken som arkitekten en gång i tiden hade för en fastighet går förlorad. Med vårt varierande produktutbud och estetiska kunnande återuppväcker vi gamla och bortglömda trapphus och ger tillbaka dess själ och karaktär.

trapphusrenovering  trapphusrenovering

Petra Almréus

Strukturalism

STANDARDISERING

Den strukturalistiska idén bygger på en förenklad och mer standardiserad form av funktionalismen. Runt om i landets storstäder byggdes nu förorter, till exempel Vällingby utanför Stockholm.

TIDSTYPISKA DETALJER

I begynnelsen av denna epok var arkitekturen mera detaljrik. Senare övergick stilen till att bli enklare och mer standardiserad. Husen var ofta tre våningar höga med putsade fasader. Färger som rött, blått och grönt dominerade inne i trapphusen. Karaktäristiskt för tiden var dörrar av gabon samt den berömda flingfärgen på väggarna.

säkerhetsdörr standard  trycke Assa

Petra Almréus

Rökgastäta säkerhetsdörrar

Vid bränder uppstår farlig och giftig rök och är den vanligaste dödsorsaken vid brand. Vår säkerhetsdörr Svenska Skydd MK3 är testad och godkänd enligt de nya reglerna som gäller fr o m 1 januari 2013. Dörren är testad i Sa/Sm vilket innebär att den förhindrar rök och gaser att passera i händelse av brand. Sa betyder dörren ska klara tester med att sluta tätt mot rumstempererad gas. Sm betyder att dörren ska klara tester att hindra varm rök att passera. Läs mer om våra rökgastäta säkerhetsdörrar på svenskaskydd.se

Petra Almréus

Nyrenässans

DQ6Q8558  dekorationsmålning

TIDSTYPISKA DETALJER 1880-1915
Dekorationsmåleriet i trapphusen influerade av medeltida riddarromantik. Färgskalan gick i brunt, rött, gult och guld och entréer och trapphus var vid tiden rikligt påkostade. Golven var av skiftande karaktär och vanligt förekommande var marmorgolv med färgrika bårder.